Září 2019 | OvaHelp

FOTO: Vzdělání a koupě výrobků od pacientů v Camino Psychosociální rehabilitace, Vsetín

Každý rok se ve Vsetíně konají Dny zdraví a my jsme rádi, že jsme dostali pozvání a mohli jsme si poslechnout velmi zajímavou přednášku. K tomu jsme získali certifikát a zakoupili jsme výrobky, které vyráběli pacienti centra.

FOTO: Rekondiční pobyt, Ostružná

Práce v neziskovém sektoru je velmi náročná a za každou akcí je schováno mnoho hodin, někdy dní příprav. Všichni naši členové se aktivně podílejí na chodu spolku, pomáhají jeden druhému. A protože jsme potřebovali načerpat nové síly, jeli jsme si odpočinout do Ostružné. Čekalo nás krásné počasí, skvělá zábava, posezení u kytary, bazén s mořskou solí a hlavně, byli jsme tam spolu.

FOTO: Beseda s Ivo Šmoldasem – téma Trocha humoru Dr. Iva Šmoldase

Podvečer s PhDr. Ivo Šmoldasem, známým glosátorem, překladatelem a zábavným člověkem. Tentokrát v příjemném sále městské knihovny. Plný sál, příjemná atmosféra a k tomu člověk, který i o vážných věcech hovoří s humorem jeho vlastním.

Žít zdravě, ale jak? Přednáší MUDr. Jaromír Bertlík, N.D.

MUDr. Jaromír Bertlík, N.D. vystudoval LF UP v Olomouci a Akademii přírodní medicíny (College of Naturopathic Medicine). Věnuje se výzkumu a studiu léčby rakoviny, bolesti a chronických potíží. V současné době provozuje soukromou praxi v oblasti přírodní medicíny.

Top