Listopad 2019 | OvaHelp

FOTO: Adventní tvoření

Adventní čas je tady, a tak jsme si pro naše členy vymysleli další aktivitu. Tentokrát přišly na řadu vánoční věnce. Mnoho žen je dělalo poprvé v životě, ale to byste opravdu nepoznali, jsou krásné. Děkujeme všem členům za účast a za krásně strávený odpolední čas.

FOTO: Beseda: Rakovina, hrozba v každém z nás

Listopad je měsíc, který upozorňuje na rakovinu a nádorové onemocnění. Spolu s OstravaCze jsme zorganizovali besedu a přizvali zajímavé hosty. Jedním z nich bylo téma týkající se signálních zvířat.

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Ing. Zdeňka Hyvnarová

Záznam z konference Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška Ing. Zdeňky Hyvnarové – Vlastní zkušenost s nemocí – rakovina

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Ivana Neulingerová

Záznam z konference Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška Ivany Neulingerové – Vlastní zkušenost s nemocí – rakovina

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Radka Šotkovská

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška Radky Šotkovské – Vlastní zkušenost s nemocí – karcinom

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Mgr. Šárka Mesiariková

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška Mgr. Šárky Mesiarikové – Zaklepu na dveře, vcházím do pokoje

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – MUDr. Jaromír Richter

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška MUDr. Jaromíra Richtera – Cesta nemoci

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Bc. Pavlína Skotnicová

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie

Přednáška Bc. Pavlíny Skotnicové – Představení centra OVAHELP

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Konference měla OBROVSKÝ ÚSPĚCH.

Děkujeme všem lékařům, kteří nás poctili svou účastí. Děkujeme Evě Zwyrtkové a Renatě Křížové za jejich organizační servis. Děkujeme našim holkám Radce Šotkovské , Ivance Neulingerové, Editě Kozinové za jejich odvahu. Děkujeme VŠEM přednášejícím.

FOTO: Akreditovaná konference: Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Jedním z hlavních cílů spolku je předávání erudovaných informací laické i odborné veřejnosti. I z tohoto důvodu jsme zorganizovali konferenci a naplnili ji pestrým programem a kvalitními přednášejícími. Děkujeme za pozitivní zpětné vazby a těšíme se na další aktivity tohoto typu.

OVAHELP si jede pro ocenění do Prahy

Liga proti rakovině pořádá každý rok vánoční koncert v Praze a my si jej letos jedeme užít opravdu ve velkém. Získali jsme totiž velmi hodnotné ocenění a s hrdostí si jej převezmeme. O kategorii vás budeme informovat posléze.

Vánoční koncert jako poděkování

Blíží se čas vánoční … my v OVAHELPu se ohlížíme za sebou a s radostí zjišťujeme, kolik krásných věcí jsme letos dokázali, kolika lidem jsme pomohli, kam jsme se posunuli.

Jsme velmi rádi, že jsme dostali možnost poděkovat formou pozvánky na koncert výjimečným lidem za to, že nám pomáhají, podporují nás a provázejí nás na naší cestě. KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA. 

Konference – Rakovina, hrozba v každém z nás

Listopad je měsíc, který upozorňuje na rakovinu a nádorové onemocnění. Ovahelp a OstravaCze organizuje mini-konferenci na dnes tolik aktuální téma. Přijďte si poslechnout mimo jiné i blok věnovaný signálním zvířatům.

FOTO: Přednáška MUDr. Jaromíra Bertlíka, N.D. – téma Žít zdravě, ale jak?

MUDr. Jaromír Bertlík, N.D. se věnuje výzkumu a studiu léčby rakoviny, bolesti a chronických potíží. Na přednášce jsme se dozvěděli, jak je důležitá imunita a jak ji vrátit zpět do života.


Top