Nezařazené | OvaHelp

FOTO, VIDEO: Dobrovolník roku 2023

05.12.2023 byl pro OVEHELP vzácný a slavnostní den.
Dostali jsme možnost nominovat z našich řad dobrovolníka, který svou prací a pomocí lidskostí
přináší našim klientům pomoc a úlevu v těžké etapě jejich života. Potkalo mne štěstí, protože mám velké množství kvalitních kolegů, bez kterých by OVAHELP nebyl na vysoké úrovni v rámci poskytování služeb.

Šárka Prchalová – dobrovolník roku 2023 v rámci vyhlášení Města Ostravy.
Obrovské gratulace 💛💐

Celoroční činnost organizace podporujících osoby s handicapem – Projekt podporovaný statutárním městem Ostrava

Tímto projektem chceme posílit osobní a lidský přístup, pravidelný kontakt s onkologicky nemocným a tím zajistit jeho psychosociální podporu a pohodu. Záměrem projektu je nabídnout komplexní, flexibilní odbornou pomoc onkologickým pacientům nacházejících se v procesu léčení, zahrnující zejména období zjištění onkologické diagnózy, ale také pomoc pro jejich rodinné příslušníky a blízké, která je nezbytnou součástí při jejich léčbě. Realizovat vzdělávací a informační aktivity a přispívat k realizaci preventivních besed, worshopů, konferencí a programů onkologických pacientů. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Top