CELOROČNÍ ČINNOST PRO ORGANIZACE PODPORUJÍCÍCH OSOBY S HANDICAPEM – PROJEKT PRO ROK 2022 PODPOROVANÝ STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA | OvaHelp

CELOROČNÍ ČINNOST PRO ORGANIZACE PODPORUJÍCÍCH OSOBY S HANDICAPEM – PROJEKT PRO ROK 2022 PODPOROVANÝ STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA

I v roce 2022 jsme získali důvěru a finanční podporu Statutárního města Ostrava pro realizaci projektu, kterým chceme posílit osobní a lidský přístup, pravidelný kontakt s onkologicky nemocným a tím zajistit jeho psychosociální podporu a pohodu. Záměrem projektu je nabídnout komplexní, flexibilní odbornou pomoc onkologickým pacientům nacházejících se v procesu léčení, zahrnující zejména období zjištění onkologické diagnózy, ale také pomoc pro jejich rodinné příslušníky a blízké, která je nezbytnou součástí při jejich léčbě. Realizovat vzdělávací a informační aktivity a přispívat k realizaci preventivních besed, workshopů, konferencí a programů onkologických pacientů. Právě díky této finanční podpoře můžeme v realizaci dále pokračovat. DĚKUJEME.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Top