CÍLE A POSLÁNÍ

Stanovy

1. Posláním spolku je sdružování členů na základě společného zájmu.
2. Hlavní činností k dosažení poslání spolku je především:
     a) poskytování pomoci osobám s onkologickým onemocněním a jejich blízkým při zvládání jejich životní situace.
     b) podpora při rekondici a psychosociální rehabilitaci onkologických pacientů.
     c) činnost vedoucí k ochraně a prosazování zájmů a zlepšování kvality života onkologických pacientů.
     d) osvětová a preventivní činnost v oblasti onkologických onemocnění.
     e) činnosti podporující ochranu životního prostředí.
     t) plnění cílů a opatření dle komunitního plánu sociálních služeb ve města Ostrava.
     g) spolupráce s jinými zájmovými organizacemi a kluby pacientů s nádorovým onemocněním a relevantními odbornými organizacemi a lékaři.