ČPZP myslí i na prevenci onkologických onemocnění | OvaHelp

ČPZP myslí i na prevenci onkologických onemocnění

Nádorová onemocnění jsou po kardiovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinou smrti v České republice. Zhoubným novotvarem každoročně onemocní přes 96 500 obyvatel České republiky. Podle dat za rok 2016 na rakovinu zemřelo 27 261 obyvatel ČR.

Prevence, tedy předcházení chorobě, má za cíl omezení vzniku nádorových chorob.  Podle odborníků je důležité vyhnout se rizikovým faktorům, čehož lze dosáhnout vhodnou stravou, dostatkem fyzické aktivity, duševní rovnováhou, dále pak eliminací kontaktu s karcinogenem. Třetím faktorem, který pomáhá v prevenci nádorových onemocnění, je očkování.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) poskytuje atraktivní preventivní programy, o které je mezi klienty velký zájem. V její pestré nabídce programů pro ženy, muže a děti nechybí ani preventivní programy proti vzniku onkologických onemocnění.

Nový program na komplexní onkologické vyšetření

Inovací v letošní nabídce preventivních programů ČPZP je například Program onkologické prevence, určené na komplexní onkologické vyšetření pro pojištěnce nad 35 let s příspěvkem 2000 Kč. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dále v letošním roce zdvojnásobila příspěvky na odvykání kouření na 2000 Kč.

Přehled příspěvků, které lze u ČPZP čerpat na prevenci onkologických onemocnění:

  • Prevence rakoviny tlustého střeva

ČPZP poskytuje příspěvek až 500 Kč na prevenci rakoviny tlustého střeva. Příspěvek se vztahuje na všechny metody nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (z veřejného zdravotního pojištění je hrazena prevence rakoviny tlustého střeva – vyšetření na okultní krvácení od věku 50 až 55 let  1x/rok, od 56 let věku 1x za 2 roky).

  • Prevence rakoviny kůže

ČPZP poskytuje příspěvek až 500 Kč na vyšetření pigmentových skvrn.

  • Prevence rakoviny prsu

ČPZP poskytuje v rámci preventivních programů pro ženy i pro muže příspěvek až 500 Kč na prevenci rakoviny prsu, a to:

  • pro ženy ve věku od 30 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické vyšetření
  • mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen od 45 let, v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky)

Vyšetření musí být provedeno na některém z pracovišť, která jsou k tomuto účelu akreditována. Seznam aktuálních vybraných zdravotnických zařízení je k dispozici na internetových stránkách Asociace mamodiagnostiků ČR www.mamo.cz.

·         Prevence rakoviny prostaty

ČPZP poskytuje mužům ve věku od 40 let příspěvek až 500 Kč na prevenci onemocnění rakovinou prostaty, a to na vyšetření PSA – v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Prevence nad limit 1000 Kč

  • Program onkologické prevence

Příspěvek až 2000 Kč je určen pojištěncům od 35 let na komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou na specializovaném pracovišti. Vyšetření zahrnuje laboratorní a další výkony potřebné k odhalení případného karcinomu. Rozsah a cenu vyšetření stanovují jednotlivá pracoviště.

  • Odvykání kouření

ČPZP poskytuje svým pojištěncům příspěvek na odvykání kouření až do výše 2000 Kč. Příspěvek je určen na:

  • nákup volně prodejných léčivých a podpůrných přípravků, zakoupených v lékárně. Za volně prodejné podpůrné přípravky se považuje náhradní léčba nikotinem ve formě: náplastí, pastilek, ústního spreje, žvýkaček apod.
  • léčiva na odvykání kouření

Příspěvek je poskytnut v průběhu nebo po ukončení léčby, a to na základě potvrzení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České lékárnické komory, a to výhradně po nebo v době léčby. Seznam lékařů, Center pro závislé na tabáku a odborných lékárníků je k dispozici na stránce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz.

Více informací o programech naleznete na www.cpzp.cz/programy, dostanete je na pobočkách nebo na telefonních číslech informačního centra 810 800 000, 597 089 205.

Top