Dobrovolnictví | OvaHelp

Dobrovolnictví

Pomozte nám pomáhat. Stojí to za to.

Posláním našeho centra je mimo jiné šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají zejména po psychosociální stránce. Jedná se o onkologické pacienty celého spektra tohoto onemocnění, o pacienty po úrazech. Dobrovolníci dílem poskytují první kontakt již na lůžkovém oddělení nasmlouvaných zdravotních zařízení a mimo to poskytujících sociální podporu a psychologickou pomoc nemocnými jeho rodinným příslušníkům v jejich domácnostech. Pomáhají tím zahánět jejich pocit osamění a izolování od okolního světa.

Kdo jsou dobrovolníci a jak pomáhají?

Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. V našem případě onkologickým pacientům a jejím rodinám.

Jak taková setkání probíhají? Společně chodí na procházky, jezdí na výlety, hrají společenské hry, čtou si, malují a povídají si.

Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale přinést nemocným zejména informace, sdílení, lidský kontakt. Tím, že s nimi dobrovolníci tráví volný čas, pomáhají jim radovat se ze života, a přispívají tak k lepšímu průběhu léčby a terapie.

Dobrovolníci jsou zdarma proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti jim OVAHELP poskytuje potřebné zázemí.

Co vše dělá dobrovolník centra OVAHELP?

Záleží na Vás, u které cílové skupiny máte zájem pomáhat:

  • Roznos letáčků a publikací do čekáren nasmlouvaných zdravotních zařízení
  • Návštěvy onkologických pacientů na lůžkových odděleních 24 hodin po operací s publikacemi a informacemi
  • Návštěvy onkologických pacientů v jejich domácnostech, např. hodina povídání, čtení, ale i individuální pomoci
  • Návštěvy pacientů po úrazech, pomoc s vyplňováním potřebných formulářů stran sociální péče těchto pacientů apod.
  • Návštěvy rodinných příslušníků onkologických pacientů s publikacemi, informacemi
  • Výhledově: hlídání dětí onkologických pacientů během chemoterapie nebo radioterapie

Pokud potřebujete poradit, kde bude Vaše pomoc nejvhodnější, obraťte se s důvěrou na nás.

Jako dobrovolník můžete přinášet radost nejen klientovi, za kterým budete docházet. Podle zkušeností ostatních dobrovolníků přináší tato činnost radost i jim, naplňuje je a umožňuje jim zamyslet se nad uspořádáním vlastních hodnot.

Programy v nemocnicích

Nemocnice v Karviné-Ráji, Fakultní nemocnice Ostrava, Městká nemocnice Ostrava a Vítkovická nemocnice jsou zdravotnická zařízení, kde dobrovolníci tráví svůj volný čas buď u lůžka pacienta nebo ve společenské místnosti, případně na chodbě či ve venkovním areálu nemocnice (podle jeho zdravotního stavu).

Dobrovolníci pomáhají pacientům zpříjemnit těžké chvíle nemoci a zapomenout alespoň na chvíli na bolest a nemocniční prostředí.

Top