FOTO: Fotoproměny s Ovahelpem aneb kávička se Zdeňkou trochu jinak.. | OvaHelp

FOTO: Fotoproměny s Ovahelpem aneb kávička se Zdeňkou trochu jinak..

Každý měsíc mají pacientky možnost setkat se neformálně s ředitelkou centra
u ,,KÁVIČKY SE ZDEŇKOU,, a protože klientů je velmi mnoho, není čas na individuální setkání.

V květnu pro své klientky Zdeňka připravila překvapení. Ve Světě Krásy se jim budou věnovat erudované vizážistky
a poté si mohou ženy nechat vyrobit fotky u profesionální fotografky.

Byla samozřejmě i kávička a něco dobrého k ní. Aby si pacientky připomněly,
že jsou na cestě k uzdravení, a že i v nemoci jsou ženami.

Top