FOTO: Hudební koncert Jiřího Krhuta | OvaHelp

FOTO: Hudební koncert Jiřího Krhuta

Za uplynulých pět let jsme byli schopni našim pacientům a klientům poskytovat komplexní péči. Víme co, jak, kdy a komu. Abychom však mohli takto pomáhat, jsme zcela závislí na pomoci druhých.

Letošní největší finanční podporu jsme obdrželi formou dotace od Statutárního města Ostravy a již potřetí od Škoda Transportation. Dále pak dary finanční i věcné od drobných přispěvatelů. I letos jsme poděkovali všem, kteří nám v roce 2022 jakkoliv pomohli v naši práci – koncertem Jiřího Krhuta. Mezi návštěvníky byl i pan náměstek Pražák, lékaři našich klientů, ti, kteří pro nás zdarma pracují, i donátoři. A také my – OVAHELPáci.

Atmosféra byla velmi hezká. Děkujeme všem těm, kteří nestihli onemocnět a dorazili.

Top