FOTO, VIDEO: Dobrovolník roku 2023 | OvaHelp

FOTO, VIDEO: Dobrovolník roku 2023

05.12.2023 byl pro OVEHELP vzácný a slavnostní den.
Dostali jsme možnost nominovat z našich řad dobrovolníka, který svou prací a pomocí lidskostí
přináší našim klientům pomoc a úlevu v těžké etapě jejich života. Potkalo mne štěstí, protože mám velké množství kvalitních kolegů, bez kterých by OVAHELP nebyl na vysoké úrovni v rámci poskytování služeb.

Šárka Prchalová – dobrovolník roku 2023 v rámci vyhlášení Města Ostravy.
Obrovské gratulace 💛💐

Top