FOTO: Vzdělání a koupě výrobků od pacientů v Camino Psychosociální rehabilitace, Vsetín | OvaHelp

FOTO: Vzdělání a koupě výrobků od pacientů v Camino Psychosociální rehabilitace, Vsetín

Každý rok se ve Vsetíně konají Dny zdraví a my jsme rádi, že jsme dostali pozvání a mohli jsme si poslechnout velmi zajímavou přednášku. K tomu jsme získali certifikát a zakoupili jsme výrobky, které vyráběli pacienti centra.

Top