Genetické vyšetření zdarma | OvaHelp

Genetické vyšetření zdarma

Vyšetření, které dokáže včas odhalit případné onemocnění!

Milé ženy, ale i muži všech věkových kategorií,

Možná víte, ale je možné, že se k Vám podobná informace nedostala. Máte naprosto všechny možnost genetického vyšetření, zcela ZDARMA, pokud se ve Vaši rodině někdy objevila nemoc RAKOVINA.

Přečtěte si prosím tento text, který nám poskytli z kliniky EUC v Porubě, kde poskytují nadstandartní způsob vyšetření, lidský přístup, (což mnohé preferujeme), dostanete informace, radu, jak dál apod.

Je dobré vědět, a tím včas předejít něčemu, co nám i našim blízkým, může ovlivnit život velmi zásadním způsobem.

STAREJTE SE O SEBE, HLEDEJTE ERUDOVANÉ INFORMACE, přijměte zodpovědnost za svůj zdravotní stav.

ZDRAVÍ JE nejvyšší HODNOTA VAŠEHO ŽIVOTA.

Za dědičné predispozice při nádoru prsu a vaječníku mohou geny BRCA1 a BRCA2

Nádor prsu je v současné době jedno z nejčastěji diagnostikovaných maligních onemocnění u žen. V naší populaci přibližně každá desátá žena onemocní během svého života nádorem prsu. Odhaduje se, že přibližně pět až deset procent karcinomů prsu je podmíněno rodinou genetickou zátěží, projevující se diagnózou v mladším věku, zvýšeným rizikem oboustranného nádoru a často přidruženým nádorem vaječníku nebo i dalších orgánů, například slinivky břišní.

Za dědičné predispozice ke vzniku nádoru prsu a vaječníku jsou ve většině případů zodpovědné geny BRCA1 a BRCA2. Uvádí se, že změna – mutace v genech BRCA1 a BRCA2 – zvyšuje riziko nádoru prsu až desetinásobně, nádoru vaječníku deseti – až třicetinásobně oproti riziku oproti riziku běžné populace.

Kdo může být testován?

„Odeslány na konzultaci ke klinickému genetikovi mohou být všechny ženy s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou s nádorem prsu nebo vaječníku. V průběhu konzultace je pacientce stanoven třígenerační rodokmen. V případě, že jsou splněna kritéria pro vyšetření genů BRCA1/BRCA2, která stanovily odborné společnosti, tedy společnost onkologická a společnost lékařské genetiky, je pacientce doporučeno toto vyšetření. Nejdůležitějšími kritérii pro testování je věk v době diagnózy onemocnění a typ karcinomu. Obecně se dá říci, že každá žena s diagnózou karcinomu do 45 let věku by měla podstoupit toto vyšetření. Stejně tak všechny ženy s karcinomem vaječníku, vejcovodů nebo peritonea bez ohledu na věk, kdy jim toto onemocnění bylo diagnostikováno.“

Jak testování probíhá?

„Pro vyšetření mutací v genech BRCA1/BRCA je standardně prováděn odběr krve a vzorek je doručen do laboratoře molekulární genetiky, která toto vyšetření provádí. Před odběrem i po získání výsledku je provedena genetická konzultace, kdy je pacientce vysvětlen a interpretován lékařem výsledek jejího vyšetření. Pokud je nález negativní, je dědičné riziko prakticky vyloučeno a není potřeba provádět následující opatření nad rámec příslušné prevence. Pokud však je výsledek pozitivní, lékař navrhne další postup podle doporučení odborných společností.“

Kde se mohou zájemci o testování objednat?

„Genetickou konzultaci poskytujeme v naší klinice EUC Klinika Ostrava a Genetika Ostrava, více informací naleznete také na webových stránkách www.geneticka-ambulance.cz .“ Pacientka při objednání ke klinickému genetikovi sdělí, které pracoviště chce navštívit.

Pacientky se mohou objednat na telefonním čísle 596 618 917 nebo 603 262 611.

Top
>