MAMOGRAF

Nejčastější dotazy: čerpáno z Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., Radiologická klinika VFN v Praze

Je známo, že pravidelné mamografické vyšetřování žen od určitého věku může snížit úmrtnost na rakovinu prsu až o 30 %. Včas odhalený zhoubný nádor prsu je dobře léčitelný. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR má na bezplatnou preventivní (screeningovou) mamografii právo každá žena od 45. roku věku, a to ve dvouletých intervalech. Podmínkou je žádanka od ambulantního gynekologa či praktického lékaře pro dospělé. Při vyšším riziku vzniku nádorů prsu, například při výskytu nádoru prsu či vaječníků v rodině, je vhodnější provést mamografii každý rok. Mamografické vyšetření každý druhý rok si pak musí žena uhradit sama. Investice do vlastního zdraví se však vyplatí.

Kam bych měla na preventivní mamografii jít?

V České republice existuje síť schválených screeningových mamografických pracovišť, která vyhověla náročným kriteriím a obdržela osvědčení ministerstva zdravotnictví. Tato pracoviště jsou pravidelně přísně kontrolována v rámci tzv. reakreditace, takže jejich kvalita je zaručena. Seznam schválených screeningových pracovišť je zveřejněn na těchto stránkách

V rodině se rakovina prsu nikdy nevyskytovala. Musím chodit na pravidelné prohlídky?

Alespoň u 90 % všech nemocných žen se rakovina prsu v rodině před tím nevyskytovala. Riziko nádorů prsu se týká všech žen. Pravidelná vyšetření by měla absolvovat každá žena bez rozdílu. Při zvýšeném riziku vzniku onemocnění prsu (například při výskytu rakoviny u matky a sestry) vám lékař diagnostického centra navrhne zvláštní režim sledování.

Mamografické vyšetření je prý bolestivé. Slyšela jsem že stlačení prsu může rakovinu vyvolat. Je to pravda?

Pro provedení kvalitního vyšetření je stlačení prsu (cizím slovem komprese) zcela nezbytné. Tkáň prsu je nutno rozložit tak, aby byly vidět jednotlivé struktury. Komprese prs v žádném případě nezraňuje, rakovinu nevyvolává a hodně žen vyšetření ani nepříjemně nepociťuje. Pouze ženy s citlivými prsy mohou jisté nepohodlí vnímat. Je vhodné, aby se plánované preventivní vyšetření provádělo v první polovině menstruačního cyklu, kdy jsou prsy méně citlivé.

Pokud tedy komprese rakovinu nevyvolá, určitě tak působí rentgenové záření?

Při mamografii se využívá speciální měkké rentgenové záření. Pokrok v mamografii vedl ke značnému snížení dávek záření, takže je možné vyšetření provádět od 40. roku věku i každoročně bez jakékoliv obavy.

Jít na mamografii nemám čas - práce a rodina jsou přednější...

Celé vyšetření trvá kolem 30 minut. Domníváme se, že i velmi zaměstnaná žena může najít jednou ročně půlhodinu času k provedení tohoto vyšetření. Pokud je rodina a práce pro vás velice důležitá, o to více musíte o své zdraví dbát.

Nemohu mít mamografii, moje prsy jsou příliš hrbolaté, cystické. Slyšela jsem, že takové prsy jsou pro mamografii příliš hutné?

Přítomnost cyst je zcela běžná, je to způsobeno změnami na hormonální úrovni. Takové prsy neznamenají, že tkáň je abnormální, nebo že riziko rakoviny prsu je vyšší. Mamografie v pravidelných intervalech, někdy doplněná ultrazvukovým vyšetřením, je i zde vhodná.

Chodím pravidelně na snímek hrudníku. Pokud bych měla nádor prsu, snímek hrudníku by ji prokázal?

Zařízení pro snímkování hrudníku, použitý filmový materiál a celý postup se od mamografie zásadně odlišuje. Asi jako jablko a pomeranč. Snímek hrudníku neumožňuje odhalit ani větší nádor v prsu.

Už jsem byla na mamografii a všechno bylo v pořádku. Proč jít na nové vyšetření?

První mamografie slouží především jako výchozí bod pro srovnávání. Účelem pravidelných vyšetření v 1-2letých intervalech je potvrzení, že se tkáň prsu nemění a že se neobjevují nová podezřelá ložiska. Takto lze odhalit i velmi jemné nenápadné počáteční změny, které by se projevily při pohmatovém vyšetření podstatně později.

Nenahradí mamografii ultrazvukové vyšetření?

Vyšetřovací metody určuje lékař mamodiagnostického pracoviště. Ultrazvukové vyšetření je obvykle metodou číslo jedna u mladých žen s příznaky onemocnění prsu. U žen nad 40 let věku je základní metodou vždy mamografie, ultrazvuk někdy mamografii vhodně doplňuje, především u žen s bohatou a hutnou žlázou. Samotné ultrazvukové vyšetření se pro screening nádorů prsu nehodí.

Slyšela jsem, že mamografie není v odhalení rakoviny stoprocentní...

Mamografie je nejspolehlivější dosud známá metoda k odhalování nádorů prsu i v počátečním stadiu. Spolehlivost metody (pokud je prováděna ve specializovaných centrech) je přibližně 96 %. Kromě pravidelné mamografie je třeba, abyste si své prsy každý měsíc vyšetřovala sama (tzv. samovyšetřování), v případě jakékoliv změny pak navštívila svého lékaře nebo přímo screeningové pracoviště. Spolehlivost zjištění případného zhoubného nádoru tak bude téměř stoprocentní.

Seznam nejbližších center v Moravskoslezském kraji: