Akreditovaná konference | OvaHelp

Akreditovaná konference

Na naši konferenci se přihlásilo mnoho erudovaných odborníků, rozsah je pestrý a velmi aktuální, nebojíme se ani témat závažných.

Již zbývá málo volných míst ( kapacita 125), proto  přejeme zájemcům štěstí při registraci: https://www.zdrav-ova.cz/m2_sluzby/m2_kurzy-a-vzdelavani

Na každého z Vás se moc těšíme, máme velmi mnoho vzácných lidí i mezi posluchači.

Zdeňka a Pavlína

26. 11. 2019

Vyšší odborná škola sociální
přednáškový sál
Zelená 40A
Ostrava

Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

8:00–8:55 Prezence
I.                     blok Koordinátor: Mgr. Eva Zwyrtková, Ing. Zdeňka Hyvnarová
8:55–9:00

 

9:00-9.10

Zahájení

 

Představení OVAHELPu

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

Ing. Zdeňka Hyvnarová

Bc. Pavlína Skotnicová

9:10–9:25 Cesta nemoci MUDr. Jaromír Richter

Nemocnice Nový Jičín

9:25-9:40 Zaklepu na dveře, vcházím do pokoje…. Mgr. Šárka Mesiariková

NsP Karviná – Ráj

9:40-9:55 Etické prohřešky v komunikaci Mgr. Milena Kantorová

Domov pro seniory Kamenec, p.o.

9:55-10:10 Terminální stádium a filozofické otázky eutanazie Jiří Adamec

Filosofický seminář – katedra teorie

10:10-10:25 Odvaha být, naše každodenní cesty životem Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr.h.c.Phil. Psychosociální rehabilitace Camino Vsetín
10:25–10:45 Přestávka
II.                   blok Koordinátor: Mgr. Renata Křížová, Ing. Zdeňka Hyvnarová
10:45–10:55

Vlastní zkušenost s nemocí: karcinom

Radka Šotkovská

OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům,  z.s.

10:55–11:05

Vlastní zkušenost s nemocí: rakovina

Ivana Neulingerová

OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům,  z.s.

11:05–11:15 Vlastní zkušenost s nemocí: tvrdá realita Ing. Zdeňka Hyvnarová

OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům,  z.s.

11:15-11:35 Rizika nekomplexní péče spojené s byrokracií v oblasti sociálních služeb Mgr. Šárka Dořičáková, Ph. D.

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií

11:35-11:45 Už nejsem těhotná Mgr. Jiřina Weisová

Slezská nemocnice

11:45–12:15 Přestávka
III.                 blok Koordinátor: Mgr. Renata Křížová
12:15–12:30 5250 (kazuistika) Mgr. Lenka Rychlá, DiS.

LDN Vítkov

12:30–12:45 Circulogene Liquid biopsy

Možnost rychlejší diagnostiky

MUDr. Michala Vachulková

Ing. Michal Osuch

12:45-13:00 Využití epitéz v otorinolaryngologické oblasti Brigita Bohušová

Fakultní nemocnice Ostrava

13:00-13:15 Respektování lidské důstojnosti v terminálním stádiu Mgr. Karin Fojtíková

Domov pro seniory Kamenec, p.o.

13:15–13:30 Stádia prožívání onkologického onemocnění Ivana Vaňková

Onkologická ambulance, Karviná

13:30-13:45 Práce nutričního terapeuta s onkologickým pacientem Andrea Fialová

Jana Malchárková

Vítkovická nemocnice, a.s.

13:45-14:00 Dobrovolníci v nemocnici Ing. Dagmar Hoferková

ADRA

14:00-14:15 Vlastní zkušenost

I toto se dá přežít: dcera onemocněla 2x, já 1x, manžel 1x

Mgr. Edita Kozinová

OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům,  z.s.

14:15–14:30 Diskuse, závěr  
Top