OVAHELP ZÍSKAL PRO ROK 2021 DOTACI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | OvaHelp

OVAHELP ZÍSKAL PRO ROK 2021 DOTACI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Díky finanční podpoře, kterou nám pro rok 2021 poskytl Moravskoslezský kraj, můžeme v prostorách centra OVAHELP nadále pro pacienty pořádat volnočasové aktivity, odborné přednášky, terapie.

Pro onkologického pacienta je velmi důležité prostředí, ve kterém se nachází. Pro účely centra máme vyhrazeny prostory ve 3. podlažích včetně sociálního zařízení a kuchyněk v historické budově v centru Ostravy. Zpětná vazba klientů nás utvrdila v tom, že prostory májí potřebnou atmosféru, pracovníci centra poskytují cennou podporu, porozumění, klid, útěchu a tolik potřebnou empatii.

Finanční prostředky jsou použity na pokrytí nájmu a služeb souvisejících s užíváním prostor.

Top