OVAHELP | OvaHelp

NÁŠ PŘÍBĚH

Jsme rodina. Zažili jsme si to. Teď chceme pomoci ostatním.

Leden 2015, nikdy na ten den nezapomenu. Jsem žena, která celý život pracovala, do 49 let jedna nemocenská, dávám si pozor na to co jím, pohyb je součástí mého života, genetické zatížení taky nebylo na pořadu dne……ani v roce 2022 neznám vzorec, který definuje možného absolventa této choroby…

Doslova obrácení života naruby. Léčbu jsem zvládala, chyby jsem dělala, strachem jsem kolabovala- každý, kdo tímto prošel, bude vědět, o čem mluvím. Nic se nedalo obejít, pár let jsem proseděla v čekárnách ordinací.

A narazila jsem na problém. Po té úvodní větě na mne lékaři naložili informace najednou, byla jsem v šoku, ochromena strachem, nebyla jsem schopna ani reagovat, natož vnímat…

Málem 3 roky jsem hledala cestu, jak se s nemocí vyrovnat, jak ji přežít, jak dále fungovat jako žena, manželka, matka. Chyběly mi informace, vnímala jsem neuvěřitelné množství pacientů s onkologickou diagnózou, samotu, strach lidí kolem mne, abych se náhodou nechtěla dát do řeči, nevěděla jsem kam a za kým jít, nebylo kam…

Měla jsem představu. Nechtěla jsem klábosit u kávy, plakat nad životním údělem. Chtěla jsem dávat informace lidem ve správnou chvíli, zázemí, náruč, pozornost. Tak jsem si řekla: dobře, zkusím tomu dát jasnou podobu, uchopitelnost, srozumitelnost, vytvořím záchytné místo, shromáždím informace. Dala jsem si nelehký cíl: pomoct ostatním lidem, kteří prožívají totéž, aby se necítili sami, ztraceni a bez naděje na lepší život po zvládnutí nemoci, i když v remisi.

V roce 2017 jsme byli úspěšně zapsáni jako OVAHELP – Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s. Spolek slouží jako pacientská organizace, zejména pro nemocné rakovinou prsu a reprodukčních orgánů jak žen, tak mužů, ale dveře jsou otevřené pro všechny. Spolupracujeme s lékaři, odborníky. Protože i oni vnímají, že mezičlánek chybí. Mezičlánek, který by jim ulehčil práci, protože nemají možnost zvládat nával pacientů, věnovat každému 5-7 minut osobního prostoru pro lidský kontakt je málem nemožné.

Takže jsme tady- OVAHELPáci, lidé, kteří mají více než 7 minut času na každého, kdo potřebuje pomoc. Stačí zavolat, napsat a PŘIJÍT.

Člen rady

MUDr. Jiřina Heroková

Odborný poradce

Předsedkyně spolku

Ing. Zdeňka Hyvnarová

+420 736 472 265

ovahelp@ovahelp.cz

Člen rady

Šárka Prchalová

Marketing

Terapeut

Bohdana Boniatti

Pohybový terapeut

Mgr. Zuzana Kaiser

Sociální poradkyně

Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.

Rehabilitace

MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

OCENĚNÍ

Za svou práci jsme již získali několik ocenění.

Statutární město Ostrava oceňovalo práci Dobrovolníků za rok 2022

Byli jsme mezi nominovánými- a víme, že za 5 let za sebou máme dobrou práci. Nominaci jsme proměnili a získali titul Dobrovolník roku 2022. Za ocenění děkujeme , je pro nás jednak oceněním naši práce, ale i výzvou ke zlepšování. Toto ocenění patří všem aktivním klientům OVAHELPu, neb jeden člověk nezmůže mnoho, ale dobrý tým dokáže cokoliv.

SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Zdeňka získala další ocenění - Lady Business Moravskoslezského kraje

Krásná třetí příčka patří Zdeňce Hyvnarové, zakladatelce a aktivní člence OVAHELPu – Centru pomoci onkologickým pacientům. Ocenění si paní Zdeňka převzala v úterý 8. září 2020 na slavnostním galavečeru ve Vile na Landeku v Ostravě-Petřkovicích.

Celý článek najdete zde .

Ocenění radnice

Radnice ocenila v oblasti sociální a zdravotní paní Zdeňku Hyvnarovou, která sama prodělala závažné onemocnění a poté se rozhodla pomáhat dalším lidem, kteří řeší obdobné zdravotní problémy, a předává jim své zkušenosti. VELMI DĚKUJEME.

Celý článek najdete zde .

Ocenění Ligy proti rakovině Praha

Cena „Skokan roku“ tento rok patří centru, které prokázalo největší zlepšení v prodeji žlutých kvítků měsíčku lékařského při Českém dni proti rakovině, a to bez ohledu na velikost města a počet obyvatel. Vítězem se stal OVAHELP!

Celý článek najdete zde .

Garanti OVAHELP

Spolupracujeme s opravdovými odborníky z oboru.

MUDr. Jitka Záthurecká

lékařka, algeziologie

Více informací >

MUDr. Jaromír Richter

lékař, onkologie

Více informací >

MUDr. Liana Jašová

praktická lékařka

Více informací >

MUDr. Radmila Prášková

lékař, primář, radiologie

Více informací >

Mgr. Šárka Mesiariková

vrchní sestra, chirur. odd.

Více informací >

MUDr. Jiřina Heroková

onkologický chirurg

Více informací >

MUDr. Lenka Téglová

onkologická lékařka

Medailonek připravujeme

MUDr. Ludmila Olosová

onkologická lékařka

Medailonek připravujeme

POSLÁNÍ

Cíle a činnost.

1. Posláním spolku je sdružování členů na základě společného zájmu.
2. Hlavní činností k dosažení poslání spolku je především:
a) poskytování pomoci osobám s onkologickým onemocněním a jejich blízkým při zvládání jejich životní situace.
b) podpora při rekondici a psychosociální rehabilitaci onkologických pacientů.
c) činnost vedoucí k ochraně a prosazování zájmů a zlepšování kvality života onkologických pacientů.
d) osvětová a preventivní činnost v oblasti onkologických onemocnění.
e) činnosti podporující ochranu životního prostředí.
f) plnění cílů a opatření dle komunitního plánu sociálních služeb ve města Ostrava.
g) spolupráce s jinými zájmovými organizacemi pacientů s nádorovým onemocněním a relevantními odbornými organizacemi a lékaři.

Top