POUKÁZKA – Až 90 % žen má při včasném zachycení karcinomu šanci na úplné uzdravení! | OvaHelp

POUKÁZKA – Až 90 % žen má při včasném zachycení karcinomu šanci na úplné uzdravení!

Až 90 % žen má při včasném zachycení karcinomu šanci na úplné uzdravení!

Naše centrum získalo k 10. lednu 2019 finanční dar v hodnotě 50 000,. Kč od firmy  ŠKODA TRANSPORTATION a.s. v Plzni a částku ve výši 25000,- od Ing. Petra Brzeziny.

Tuto částku ve výši 75 000,- Kč jsme se rozhodli věnovat dobré věci.

Podpoříme ženy ve věku 40-45 let, které nemají vyšetření na mamografu a sonu hrazené pojišťovnami, protože nedosahují ke stanovenému věkovému limitu.

Naše centrum pomůže ženám, které mají zájem o své zdraví a budou nás kontaktovat.

Tyto ženy obdrží proti evidenčnímu listu poukázky v hodnotě 300,- Kč/ 1 klientka. Tato poukázka bude na jméno, RČ, nesměnitelná za peníze, s datem platnosti od 1.3. 2019- 30.6. 2019.

K tomuto projektu jsme získali ke spolupráci Fakultní nemocnici v Ostravě, kliniku EUC v Ostravě, a kliniku Silesia Medical, s.r.o. v Ostravě. Klientky si vyberou kliniku, která jim vyhovuje cenou poskytovaných služeb či místem, objednají se na vyšetření a zaplatí za své vyšetření ( rozsah nutného vyšetření stanoví lékař) po předložení poukázky o celých 300,- Kč méně. Rozdíl hradí OVAHELP- centrum pomoci onkologickým pacientům.

Musím zmínit, že zmiňovaná pracoviště, respektive jejich představení velmi ochotně a se snahou pomoci přijali náš návrh ke spolupráci.

Musím vyzdvihnout zejména Mgr. Petra Srnce z kliniky EUC, který nám nabídl i místo pro propagaci, navrhnul další podnět a produkt pro pacienty (o něm ještě budeme aktivně informovat), velkou vstřícnost projevil i ředitel Silesie, Mudr. Ichnovský a Mgr. Ichnovská.

A rozhodně musím zmínit velikou pomoc lékařů: Mudr. Jaromír Richter, primářka MUDr. Jana Vymětalová a MUDr. Markéta Pernicová, při realizaci tohoto projektu. Tito lékaři nám umožnili mluvit se správnými lidmi, řekli o nás na správných místech, dali nám kontakty apod. Patří jim veliký dík!

I kdyby se díky tomuto projektu podařilo zachránit jedinou ženu…má to cenu! Moc děkujeme každému, kdo nám pomůže třeba i tím, že na náš účet pošle jakoukoliv částku.

V současné době, na základě posledních analýz je potvrzena velmi vážná skutečnost: v ČR se rakovina aktivně týká každého 3 obyvatele naši země!!!

Prosím Vás, pomozte i VY, hned, třeba stokorunou, nikdy nevíte, kdy tu pomoc budete potřebovat také.

S velikým poděkováním všem a za vše, s úctou ke všem zúčastněným Zdeňka Hyvnarová

Top