VIDEO: Příběh Štefana – Život s rakovinou | OvaHelp

VIDEO: Příběh Štefana – Život s rakovinou

Štefan bydlí v domově důchodců a lečí se s rakovinou prostaty. Ta je jedna z nejčastějších u mužů a s rostoucím věkem se její riziko zvyšuje.

Členem Ovahelp – Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s. se stal proto, aby si promluvil s lidmi, kteří chápou jeho problémy a zbavil se stresu z ožehavého tématu.

Top