VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Bc. Pavlína Skotnicová | OvaHelp

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Bc. Pavlína Skotnicová

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie

Přednáška Bc. Pavlíny Skotnicové – Představení centra OVAHELP

Top