VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Ing. Zdeňka Hyvnarová | OvaHelp

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Ing. Zdeňka Hyvnarová

Záznam z konference Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška Ing. Zdeňky Hyvnarové – Vlastní zkušenost s nemocí – rakovina

Top