VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Ivana Neulingerová | OvaHelp

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Ivana Neulingerová

Záznam z konference Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška Ivany Neulingerové – Vlastní zkušenost s nemocí – rakovina

Top