VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Mgr. Šárka Mesiariková | OvaHelp

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Mgr. Šárka Mesiariková

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška Mgr. Šárky Mesiarikové – Zaklepu na dveře, vcházím do pokoje

Top