VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – MUDr. Jaromír Richter | OvaHelp

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – MUDr. Jaromír Richter

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška MUDr. Jaromíra Richtera – Cesta nemoci

Top