VIDEO: Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka | OvaHelp

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Konference měla OBROVSKÝ ÚSPĚCH.

Děkujeme všem lékařům, kteří nás poctili svou účastí. Děkujeme Evě Zwyrtkové a Renatě Křížové za jejich organizační servis. Děkujeme našim holkám Radce Šotkovské , Ivance Neulingerové, Editě Kozinové za jejich odvahu. Děkujeme VŠEM přednášejícím.

Top