VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Radka Šotkovská | OvaHelp

VIDEO: Respektování lidské důstojnosti – Radka Šotkovská

Záznam z konference na téma Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Přednáška Radky Šotkovské – Vlastní zkušenost s nemocí – karcinom

Top